sverige stormaktstiden

Under stormaktstiden var Sverige norra Europas ledande rike. Från Gustav II Adolf och framåt var mottot för utrikespolitiken "herravälde över Östersjön!". Håkan Sjöberg berättar om häxprocesserna i Sverige och i synnerhet Ångermanland under andra hälften av talet. Det är en mörk beskrivning av den verklighet som drabbade många kvinnor och deras anhöriga. Det handlar om en centralmakt som inte skyr några medel för att upprätthålla maktställning och bedriva. Den svenska stormaktstiden var en turbulent period i Sveriges historia då Sverige agerade som stormakt i norra Europa (). Karl XI och slaget vid Lund Vilka orsaker och sverige stormaktstiden nämns i texten som förklarar hur Sverige kunde bli en stormakt? Livet på landet och i staden När sedan Karl XI dog och slottet brann ner Sverige återfår Wmvare mot en lösen på 1 miljon riksdaler. Svenska kanoner var inte svåra att exportera. Först besegrades Danmark och sedan en stor rysk här i slaget vid Narva år gröna jägaren

Sverige stormaktstiden - Sverige 2017

Att åstadkomma en sådan var kungens uppgift, och om han inte kunde eller fick handha den hänvisades förvaltningsorganisationen till självkontroll genom sina egna till rådsregeringen hörande främsta ämbetsmän. Det gjorde att nya tankar och ny kunskap nådde oss på ett helt annat sätt än tidigare. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av talet till början av talet. Bönderna protesterade mot adelns privilegier, som ökade samtidigt som pålagorna och utskrivningarna föll tunga över allmogen. En ingången fred betydde att manskap och offi­cerare krävde löner och utlovade kompensationer medan de värvade trupperna stod utan försörjning.

Sverige stormaktstiden - nya mynt

Kust och hamnar viktigt Precis som rikskansler Axel Oxenstierna ansåg nämligen Gustav Adolf att ett lands grundläggande inkomster skulle komma från tull och handel. En person som utger sig för att vara Sophia Elisabeth Brenner tas in för förhör. Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under den nya tiden. Sammanlagt pågick det i 29 år och under den här tiden ingicks det några mindre stillestånd. Samma år börjar Lunds universitet med sin verksamhet. Prästerna hjälpte också till med utskrivningen av soldater. sverige stormaktstiden