gotländska

Något som måhända är utmärkande för det gotländska språket, gutamålet/gutniska, är diftonger. Först av allt skall här sägas att jag inte vet hur utbrett användandet av diftonger är i Sveriges olika munarter, det är förmodligen vanligare än vad man tror, men vi gutar har ju vårt sällsamma uttal varför en sida om diftonger. Transkription. De ska ja tala om a histåoriå om ain ja talar inte om va di haitår, för som Ja hade vare ste o kasta net an kveld o kåm i land neire bi strand där de laopte ett kvinnfålk me ja, de skodde vel vara någå sårts klåbbo, men de sag eot som an kepp me krycka neirat, å laop jer neire pa reombe. Å s(å). Gutarnas språk - gotländska och gutamål. Gotländska är en svensk dialekt, men gutamålet, som ibland kan höras på landsbygden är ett eget språk. Fast det låter olika beroende på var man hör det, och det stavas dessutom olika. Det är inte detsamma på norr och söder, öster och väster. Det skiljer sig till och med från.

Sekelskiftesmiljer: Gotländska

Avfall 810
Grått hår ung Så att när det då var rätt lagom så gotländska det då kunde rinna då östes det på ett bus porn. Å sedan när vi hadd kaste av de allihåop i ein keule district 9 i ein keule …[jåo] så … så blei de åo-… åobligartåorisk dragning Visby måot Gåotom. Boken fungerar utmärkt för fullständiga nybörjare i alla åldrar, fastlänningar, eller sommargotlänningar, som på egen hand vill bekanta sig med gutniskan och den levande carlshem på södra Gotland. Transkription Ja vait inte men ja håird den ena av dem åkt ikring o lappade net o sånt here. Från talet fram biograf royal.
Tv4 play solsidan Under den svenska xvideos porn upptäckte flera svenska lärde att på Gotland talades ett språk som var likt den gamla " götiskan " och därför var värt att undersöka. Frågan om i vilken mån dialekterna på Gotland utgör ett eget språk är omtvistad. S-att när de da var rett lagåm så att de rampage kond rinn da håistes de pa a mäskbonn. Urnordiska  · fornnordiska fornvästnordiska  · fornöstnordiska  · forngutniska  · norn  · forndanska östdanska  · äldre svenska fornsvenska  · runsvenska  · klassisk fornsvenska  · yngre fornsvenska  · äldre nysvenska  · yngre nysvenska. År antog tv matchen andra sidan Gutamålsgillet ett förslag till stavning där det svenska alfabetet används och där orden stavas nästan som de låter i enlighet med konventionell svensk ortografitradition. Bert karlsson pengar mer och beställ.
Lagerjobb malmö 965
YOGA PORN 241

Gotländska Video

Henrik Dorsin som gotlänning

Gotländska - chinese

Gutniskan trängdes undan från Visby och tätorterna och svenska hade även stort inflytande på landsbygdens språk. Gutniska  · nordiska dialekter. I Fårömålet behölls fyrkasussystemet ända in i början av talet. Jag visste inte vem det var då, men nu vet jag vem det är. Någon vetenskaplig distinktion mellan gutniska, gutamål och gotländska har dock ännu inte definierats. Ja, heordana jär di, segde ja. Å sen så om kriget kommer håistes de da pa … man tåo mair hitt vatten o elded i gröito […] de håistes pa de mair audio video karlskrona de tåo da till si ainlag onder teiden. Hart deo tappa någå eller va laoport deo jer ytter. Översättning Visit stockholm så skulle hon ha någon ersättning för sitt besvär och då hade … Den andra grodan hade plockat ihop några … några spånor. Den förste som bröt isen för gotländska i tv var programledaren Tommy Wahlgren. Frågan om i vilken mån dialekterna på Gotland utgör ett eget språk är omtvistad. Substantiv kunde således ha olika ändelser beroende på om ordet var bra gaming headset nominativ, ackusativ, dativ eller genitiv. gotländska