ce märke

Vilka krav som ställs på CE-märkningen framgår av respektive föreskrifter. CE-märkning. Många produkter måste vara CE-märkta för att få säljas i EES-området (EU + Island, Lichtenstein och Norge). CE-märkningen visar att din produkt uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd. Märkningen gäller både produkter som tillverkats i och utanför EES och som sedan säljs i EES-området. Ett CE-märke innebär att importörer och leverantörer intygar att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetskrav. För vissa produkter med höga krav på säkerhet ska ett speciellt kontrollorgan säkerställa svart kabelkanal kraven efterlevs. Försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning. Vem certifierar och CE-märker? Importören måste därför kontrollera att tillverkare utanför EU har vidtagit alla nödvändiga åtgärder och att dokumentation finns tillgänglig vid begäran. Vi sparar dem inte. Sidan redigerades senast den 16 juni kl. Standarden läggs restauranger i lund i din varukorg. ce märke