autonoma nervsystemet

autonoʹma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, joseduran.info blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar. En annan beteckning är vegetativa nervsystemet. Den del av nervsystemet som kan påverkas av viljan och som styr kroppens skelettmuskulatur, kallas somatiska nervsystemet. Kroppens "automatiska" funktioner, som reglerar kroppens körtlar, hjärtat, glatt muskulatur i blodkärl och inre organ, kontrolleras av det autonoma nervsystemet. Sympatiska och. Autonoma nervsystemet. Det självständiga (autonoma) nervsystemet reglerar kroppsfunktioner som vi inte kan påverka med hjälp av viljan. Sådana funktioner är bland annat hjärtverksamhet, andningen och matsmältningsorganens arbete. Det är hjärnstammen, som styr dessa funktioner. Det självständiga nervsystemet. autonoma nervsystemet

Autonoma nervsystemet - var trevliga

Ett exempel på detta är att om vi har ont så är det insula som hjälper oss att bli medvetna om det. Tarmen är ju kroppens utsida! Autonoma nervsystemet Ordet autonom betyder självständig. Relaxation av detrusor β 2. Vi har avancerade förmågor som ger oss ett språk och gör att vi kan tala och skriva. Väl utanför skallen och kotpelaren tar sig de tunna preganglionära nervtrådarna, ofta på mycket krångliga vägar, fram till sina slutstationer d. Det autonoma nervsystemet består av nerver som styr funktioner i kroppens olika organ som inte är direkt viljestyrda, till exempel hjärta , lever , magsäck , spottkörtlar m.