tatanic

Titanic. Titanic är kanske världens mest kända fartyg. Hon sjönk i Nordatlanten efter att ha kolliderat med ett isberg. Titanic hade dubbla bottnar och femton skott (väggar) som kunde stängas vid fara. Med hjälp av dessa skulle Titanic kunna hålla sig flytande med fyra avdelningar vattenfyllda. En större. RMS Titanic (Royal Mail Steamer Titanic) var en oceanångare byggd – för atlantrutten Southampton–New York. Fartyget ritades av några av dåtidens bästa ingenjörer och utrustades med den mest avancerade teknik som fanns tillgänglig. Det var vid tidpunkten för sjösättningen, tillsammans med sitt systerfartyg  ‎RMS Olympic · ‎White Star Line · ‎Southampton · ‎Edward Smith. återuppstår Titanic. Just nu byggs det på en replika av fartyget som förliste för mer än år sedan.

Tatanic - finns

J Smith Biträdande fjärdemaskinist: Även om Titanic främst var ett passagerarfartyg rymde hon också en betydande mängd gods. Som brukligt var hade stapelbädden täckts med ett tumtjockt lager av en illaluktande blandning av tvål , talg och tran för att främja en bekymmersfri glidfärd ned i floden Lagan. J Hesketh Biträdande andremaskinist: Man lämnade normalt vid middagstid varje onsdag från Southampton och varje lördag från New York, vilket gjorde att White Star Line kunde erbjuda veckovisa turer i varje riktning. Man menar bland annat att fartygets konstruktion hade kunnat göras säkrare. Postkontoret på G-däck var bemannat av fem posttjänstemän; tre amerikaner och två britter, som arbetade 13 timmar om dagen, sju dagar i veckan med att sortera upp till 60  artiklar dagligen.