konservatism

konservatism. konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system. Man vill till skillnad från liberaler. (23 av ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa joseduran.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, konservatism. Inledning. Ordet konservatism kommer från latinets conservati´vus som betyder bevarande och latinets conse´rvo som betyder bevara, vidmakthålla. Konservatismen är en samhällsbevarande åskådning. Under slutet av talet växer den politiska konservatismen fram, främst som en protest mot att franska revolutionen. Jämförelse mellan Socialism och Konservatism. Människosyn: Socialismens syn på människan är att vi lever i ett klass indelat samhälle, uppdelat efter hur mycket pengar man har. Ett viktigt begrepp i socialismen är jämnlikhet. Alla individer är lika mycket värda vare sig man är kvinna eller man, vit eller.

Konservatism - Kimmy

Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! Värdekonservatism Värdekonservatismen står för att staten skall upprätthålla vissa sociala värden och etiska normer. Mathias Kärnbratt 22 år. Inledning Konservatismens bakgrund Konservatismens huvuddrag Socialkonservatism Nykonservatism Liberalkonservatism Värdekonservatism Neokonservatism "Ett land skall inte med revolution skaka av sig sitt förflutna" Edmund Burke Inledning Ordet konservatism kommer från latinets conservati´vus som betyder bevarande och latinets conse´rvo som betyder bevara, vidmakthålla. Den tyska socialkonservatismen kombinerade traditionellt detta drag med nationalism, och kallades då nationalkonservatism. Detta i stark motsättning till den liberalisering och individualisering som pågått sedan talet av dessa värden och normer. Är du inte redan medlem? konservatism

Konservatism - taxifrarna

Den som betalar bäst får mest. Motsatsen är kapitalismen där ekonomin styrs av en liten överklass som äger de stora företagen. Konservatismens bakgrund Britten Edmund Burke brukar kallas konservatismens fader. Den som bryter mot Lagen om upphovsrätt kan enligt 53 § åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman. Föregående Liberalism Nästa Socialism. Om man väljer att följa denna lag så utvecklas samhället och människan i en lugn takt. Två grundläggande principer som tillskrivs mycket stort värde inom konservatismen, och ibland brukar beskrivas som dess kännetecken, är följande:.