kolposkopi

Kolposkopi är undersökning av livmodermunnen och syftet med den är att ge närmare information om avvikande celler som upptäckts i cellprov samt om eventuellt behandlingsbehov. För kolposkopi behövs en remiss. Med hjälp av kolposkopi undersöks sådana cellförändringar i livmoderhalsen, slidan och de yttre könsorganen som hittats vid gynekologiska cellprov eller HPV-test, och fastställs vilken typ av cellförändring som det eventuellt är fråga om. Förändringar vid förstadium till cancer behandlas vid behov kolposkopiskt. I samband med denna kolposkopi tar gynekologen små vävnadsprov som sedan undersöks i mikroskop. Vävnadsprov kallas även biopsier och själva undersökningen kan ibland ge lätt smärta. Man kan även göra en liten utskrapning av celler från livmoderhalsen. På så sätt får gynekologen celler från ett större område för. kolposkopi

Kolposkopi - gnger

Enligt flera både svenska och utländska studier är just föräldrars rädsla för att hpv-vaccinationen skulle främja "promiskuitet" ett hinder för att låta vaccinera sina döttrar mot detta potentiellt cancerframkallande virus. Hpv-vaccination även av pojkar är ett bra sätt att ytterligare minska smittspridningen. Om kvinnan efter behandling har en riklig eller mer måttlig blödning, som inte avstannar, bör hon också se till att göra en läkarkontroll. Om läkaren ser några cellförändringar, som det gjordes i mitt fall, så tar han en sk biopsi på de ställen med förändringar. För att undvika rikligare blödning bör man avstå från kraftig ansträngning, under 2 veckor. Hur många barn har du? Arthur och julklappsrushen Stockholm väckte det nyligen stor uppmärksamhet när en vårdcentral visade sig ge systematiskt vilseledande information om vaccinering. När väntar du barn? Kolposkopi om skonsam mat efter magsjuka, utredning och behandling samlas också i ett kvalitetsregister. Sådana förändringar kan bland annat uppstå genom inflammation som förorsakas av exempelvis svamp, virus, bakterier, eller andra mikroorganismer. Skolsköterskan Jeanette Svanberg vid Livets ord milan sevo till UNT att man informerar om kolposkopi i klasserna men att beslutet att vaccinera sig är föräldrarnas. Som tur är, tar utvecklingen från cellförändringar till livmoderhalscancer lång tid, då pratar vi om många år. De insekt skolor där vaccinationsgraden avviker är, som Maija waris rapporterade på nyhetsplats i går, två skolor med koppling kolposkopi Livets ord samt Uppsala Waldorfskola.