ventrikelflimmer

Behandling. Handläggning enligt A-HLR programmet. Framgångsrikt behandlat VF under första 24 timmarna vid hjärtinfarkt innebär ej försämrad prognos om patienten är cirkulatoriskt opåverkad före och efter incidensen. Enstaka VF-episod tidigt i infarktskedet kräver ej profylax med antiarytmika. Ventrikelflimmer. VF. Kammarflimmer. Hjärtstopp. (EKG-tolkning). ICD I Diagnos: Snabb, oregelbunden elektrisk aktivitet som utgår från ett flertal foci i hjärtats kamrar (fig. 10). Mekaniskt står kamrarna så gott som stilla varför kammarflimmer ur hemodynamisk synvinkel är liktydigt med hjärtstillestånd. Kammarflimmer (VF) är ett allvarligt onormal hjärtrytm (arytmi) som kan vara livshotande. Läs mer Ventrikelflimmer (VF) symptom, behandling, orsaker i vår databas för sjukdomar och symptom.‎Orsaker, förekomst och · ‎Symptom · ‎Behandling. ventrikelflimmer

Ventrikelflimmer Video

5. Patient Education Ventricular Fibrillation Swedish