glykolys

Del I. Glykolysen är en icke-syrekrävande (anaerob) process som sker inuti flertalet celler. Den leder fram till att glukos bryts ner (oxideras) till pyruvat. Pyruvat är en av de energirika produkter som cellens mitokondrier använder för att producera ATP. Varje glukosmolekyl som oxideras ger upphov till två. Glykolysen – Stadie 1 – Fosforylering av Fruktos - 6 - fosfat. Reaktionen katalyseras av enzymet Fosfofruktokinas. Viktigt enzym som styr glykolysens hastighet! Reaktionen kräver ATP. Glykolys är när glukos bryts ner till pyruvat. Innan de kolhydrater vi äter kan brytas ner, måste de först omvandlas till till glukos. Kolhydraterna bryts först ner till monosackarider. De monsackarider som inte är glukos, omvandlas till glukos. Kolhydrater (polysackarider) → monosackarider → glukos. glykolys

Glykolys - Till

Det motsatta ses vid långvarigt låga nivåer av insulin och höga nivåer av glukagon , som ses bland annat vid diabetes och fasta. Glykolysen börjar med att glukos fosforyleras till glukosfosfat. Glukokinas finns i levern, samt hos bukspottkörtelns β-celler. Fruktos kan bland annat i fettvävnad ombildas till intermediären fruktosfosfat och i levern till dihydroxiacetonfosfat och glyceraldehydfosfat. De tre enzymer som regleras i glykolysen är:. Som blivande biomedicinsk analytiker har jag nu kommit in på cellen och dess metabolism. Fettsyrornas molekyler bryts google chrome startsida till acetylgrupper och bind till CoA. Skip to content FaceBook Twitter Instagram. För bilder, svensk amatörporr tv4 norrbotten bildsida klicka på bilden. De två bildade pyruvatmolekylerna kan efter glykolysen reagera vidare kronér främst tre sätt. Glykolysen börjar med att glukos fosforyleras till glukosfosfat. Alla mellanproukter i citronsyracykeln är karboxylsyror.